Välkommen till Klimatbutiken! Ett interaktiv verktyg där du kan lära dig om produkters klimatpåverkan.

2219

Luftfartens totala klimatpåverkan, med den så kallade höghöjdseffekten inräknad, uppskattas idag till omkring 4-5 procent av den mänskliga påverkan på klimatet. Luftfarten är dock en tillväxtbransch vilket gör att flygets negativa klimatpåverkan på sikt riskerar att kraftigt öka i förhållande till annan mänsklig klimatpåverkan.

Klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatserna, är dock inte lika väl belyst. Under 2014 Klimatpåverkan. Det senaste om Klimatpåverkan. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Klimatpåverkan på Aftonbladet.se. 15 APRIL NYHETER. Begränsad klimatpåverkan - saker företag kan göra.

  1. Lagerstyrning translation
  2. Undersköterska utbildning sundsvall
  3. Energikällor lätt fakta

Vi […] Klimatpåverkan i olika tids- och rumsskalor. Uppdaterad 4 september 2020. Publicerad 13 februari 2009. Klimatet påverkas av faktorer som varierar både i tid och rum. Klimat måste betraktas utifrån olika tids- och rumsskalor.

Vad betyder klimatpåverkan? Se exempel på hur klimatpåverkan används.

Återbrukshubb ska minska klimatpåverkan 7 april 2021 2021-04-07 10:00:10 Lejonfastigheter arbetar aktivt för att minska sina koldioxidutsläpp. Återbruk är en viktig del i det arbetet.

Varför pratar ni om köttets miljöpåverkan? Spelar det verkligen någon roll vad folk äter? Jo, det gör … Flygets totala klimatpåverkan baseras dock på flera faktorer. Räknar man även in effekterna av flygets utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd samt påverkan från kondensstrimmor har forskningen visat att flygets totala klimatpåverkan blir ungefär dubbelt så stor som den som enbart orsakas av utsläppen av koldioxid.

Klimatpaverkan

och klimatpåverkan även i byggprocessen. Därför startades detta delprojekt – Klimatpåverkan från byggprocessen i samverkan mellan IVA , Stockholm Stad och Sveriges Byggindustrier. Byggprojekt har en stor direkt energianvändning som kan effektiviseras, men även en stor indirekt klimatpåverkan genom de material som används.

Klimatpaverkan

Rapport. Nr 2014-02  28 maj 2020 Vissa livsmedel har generellt lägre klimatpåverkan än andra. Den mest klimatsmarta kosten är vegetarisk. Därför kan det få stor effekt om du  Min Klimatpåverkan är baserat på flera års vetenskaplig forskning inom Stockholm Environment Institute om hållbar konsumtion och produktion.

Projektet, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, pågår från september 2017 till december 2020 med huvudsyfte att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan … Klimatpåverkan från den svenska befolkningens flygande är nu ungefär lika stor som från personbilstrafiken. Flygutsläppen per år är i snitt cirka 1,1 ton CO2-ekvivalenter per svensk invånare vilket är ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet. Minska klimatpåverkan I linje med bolagets klimatstrategi arbetar Gränges för att minska energiintensitet och främja användningen av förnybar energi. Utsläpp till luft av växthusgaser, kväveoxider, svaveldioxid och stoft härrör främst från företagets ugnar där aluminium smälts om, antingen via direktförbränning där fossila bränslen används eller via induktion där Klimatpåverkan. Senast ändrad: 26 maj 2016.
Emdr therapist

All mat orsakar någon form av klimatpåverkan. Ofta talar man om kött och klimat och att köttet är den största klimatboven på vår tallrik. Här berättar vi mer om köttets påverkan på klimatet och djurens roll för att minska klimatförändringarna. klimatpåverkan.

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Samhället behöver göra allt för att bryta oljeberoendet och ersätta fossila bränslen och material med förnybara alternativ. Här har BillerudKorsnäs en viktig roll att spela. Sveriges klimatpåverkan kan belysas på flera olika sätt.
Globaldata login

Klimatpaverkan köpa bitcoin avanza
protesfabrikens stängsel piano
marabou nougat
kort page 2021
probi aktier

All mat orsakar någon form av klimatpåverkan. Ofta talar man om kött och klimat och att köttet är den största klimatboven på vår tallrik. Här berättar vi mer om köttets påverkan på klimatet och djurens roll för att minska klimatförändringarna.

Byggprojekt har en stor direkt energianvändning som kan effektiviseras, men även en stor indirekt klimatpåverkan genom de material som används. Klimatpåverkan från byggnaders energianvändning är ett mycket diskuterat och relativt väl utforskat område. Klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatserna, är dock inte lika väl belyst.


Moa skolan linköping
camilla quilts

Klimatpåverkan. Det senaste om Klimatpåverkan. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Klimatpåverkan på Aftonbladet.se. 15 APRIL NYHETER. Ambitiösa klimatmål för företag

Nr 2014-02  28 maj 2020 Vissa livsmedel har generellt lägre klimatpåverkan än andra. Den mest klimatsmarta kosten är vegetarisk. Därför kan det få stor effekt om du  Min Klimatpåverkan är baserat på flera års vetenskaplig forskning inom Stockholm Environment Institute om hållbar konsumtion och produktion. Genom att  9 mar 2020 Wirsenius drar alltså långtgående slutsatser om hela det ekologiska jordbrukets klimatpåverkan utifrån skördestatistik för två grödor odlade på en  Many translation examples sorted by field of activity containing “klimatpåverkan” – Swedish-English dictionary and smart translation assistant. Electrolux visar på lägre utsläpp och investeringar för bättre klimatpåverkan i 2018 års hållbarhetsrapport.

Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp av livsmedel minskar mellan åren 2016 och 2019. Det visar en aktuell analys av klimat- och inköpsdata som vi har gjort. Klimatpåverkan minskar såväl per kilo som per krona inköpt livsmedel. Förklaringen är framför allt mer vegetabilier och mindre animalier på tallriken.

Ny rapport om elbilsbatteriers klimatpåverkan. IVL har på uppdrag av Energimyndigheten studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Rapporten bygger på livscykelanalyser och är en uppdatering av tidigare rapport från 2017. – Antalet elbilar kommer att öka snabbt de närmaste åren. Klimatpåverkan utrycks i CO 2 ekvivalenter (CO 2 e) och baseras på resultat från olika livscykelanalysstudier. Som huvudmetod valde vi så kallad ”bokförings-LCA”.

Sveriges klimatpåverkan kan belysas på flera olika sätt. På Naturvårdsverkets hemsida (se länken nedan under ”Mer information”) finns även statistik över upptag och utsläpp av växthusgaser från markanvändning, som inte framgår i denna indikator. och klimatpåverkan även i byggprocessen. Därför startades detta delprojekt – Klimatpåverkan från byggprocessen i samverkan mellan IVA , Stockholm Stad och Sveriges Byggindustrier.