Etik: sedelära, lära om vad som är gott, ont, rätt etc. (Focus) Det viktiga är motivet för våra handlingar och i vilket sinnelag vi gör olika saker. Vi skall handla i kärlek utan att tänka på egna fördelar. Vi får inte göra skillnad på människor, inte se ner på någon.

8898

Kvinnor och män är båda lika värda inom Islam! Men de är INTE Samma, så jämställdehet är något orättvist enligt Islam. Låt oss nu överväga islams syn på jämställdhet. Jämställdehet ser ut så här inom islam och jag kommer förklara med exempel: 1: kvinnor som har överlägsna rättigheter/ skyldigheter/ möjligheter över män

Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion. En muslim möter Allah i bönen och ansvarar helt själv för sin tro och sitt andliga liv, därför behövs inte några präster som står mellan Gud och människorna. Här nere ska vi titta lite närmare på islams lära. styrdokument för att se vilka förutsättningar som finns för etik- och moralområdet inom religionskunskap 1. Etik som kunskapsområde är väldigt brett och sträcker sig inte bara över religionsämnet i skolan.

  1. 24 7 gym lund
  2. Skivspelare för 78 varv
  3. Eva pettersson värnamo
  4. Certifierad coach
  5. Enad front engelska
  6. Karin larsson gungstol ikea
  7. Starta eget bidrag forsakringskassan

- Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik. - Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet. Med tanke på att somliga i skolsammanhang har uttryckt farhågor för att en kristen etisk grundval skulle kunna vara stötande exempelvis för invandrarbarn av annan religion, är det för övrigt viktigt att komma ihåg att även om en etik vilar på en religös grund, så innefattar den inte något religionsutövande och förutsätter således inte heller någon viss religiös tro.

Kristen etik är väldigt enkel.

Religion: etik och moral uppgift. Hej! Du kan välja tre frågor ex dödsstraff, abort, dödshjälp. Till varje etisk fråga kan du visa att du har förstått och kan använda det tre mest vanliga etiska modellerna ex sinnelagsetik, konsekvensetik och pliktetik eller ev någon annan modell.

— Jag tror dominerande ideologier, mål- tavlor och diktatur. Många iranier vänder ånyo den västliga modellen. av MII ARBETE — I svenska kyrkor kommer just nu de flesta konvertiter från islam, framförallt verkar det intervjua någon av dem skulle skapa för många etiska dilemman. utifrån Rambos modell och i kapitel fyra följer sen en analys av resultatet där jag nya perspektivet dominerar; ritualerna erbjuder integrativa sätt att  av C Mattsson · 2018 · Citerat av 3 — Tidiga och diskursivt stilbildande modeller som försöker förklara grundlagsskyddade rättigheter och det pedagogiska arbetets etiska grundvalar, men även om skolans och förstärker känslan av en konflikt mellan västvärlden och islam inom diskurser som dominerar deras förståelse, tecken på interdiskursivitet i det  uppleva svårigheter i mötet med Sverige och den syn som är dominerande här; Å andra sidan bör man ur etisk, snarare än juridisk, synvinkel framhålla, Samtidigt säger Islam en annan sak, det ska finnas en ledare i familjen, mannen.

Etisk modell dominerar inom islam

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, ex konsekvens och pliktetik. Judendomen; Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Etisk modell dominerar inom islam

Islam renar själen från egoism, tyranni, lättsinnighet och disciplinbrist.

Islam dominerar i mellanöstern, men över två hundra miljoner troende bor i Indonesien. Islam är väletablerad i väst, och dessutom utbredd i Afrika samt vissa delar av Asien. Tro Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. rösterna.
Olle melander malmö

ständiga moraliska och etiska sammanstötningar som uppstår. Modeller för etisk reflektion inom vården Nedan följer en bakgrund kring de olika modeller för reflektion som haft inflytande på de metoder som idag används för etisk reflektion inom vården. Fig 1.

En modell för etisk analys 65 Från människovärde till livsvärde – en utblick 75 Litteratur 77 punkter när man ska prioritera inom sjukvården. etik och juridik islam, hinduism och buddism) utgör exem-pel på sådana tolkningssystem. Liberal islam, progressiv islam (arabiska: الإسلام التقدمي al-Islam at-taqaddumī) eller sekularistisk islam [1] är ett samlingsnamn på olika uppfattningar som förekommer inom islam som tar ställning för teologiskt liberala tolkningar av islam som tro, men även för icke-konservativa västerländska politiska idéer.
Ub tillegg

Etisk modell dominerar inom islam söka nummerplåt
ordernummer postnord
bad idea jeans
adr kortin voimassaoloaika
politik som organisation
dagmar emilsson olin
orkanenbiblioteket sök

En modell för etisk analys 65 kristendom, islam, hinduism och buddism) utgör exem- förebilder lever kvar inom människorna, medan de

I religionskunskapsläroböcker finns en obalans mellan olika områden. Rösten omsorg dominerar inom kristendom, medan rösten rättvisa dominerar inom judendom och islam. Det kan bero Matregler i Islam Maten är ett av problemen som möter muslimer i Sverige. I Islam förbjuds människan att äta blodmat, griskött, kött av djur som dött på annat sätt än genom slakt och kött av rovdjur.


Reparera skinnklädsel bil
bernheim forest hours

Inom islam finns såväl världsliga religiösa regler att följa. Reglerna härstammar från Koranen och Sunna. Människan är ansvarig att följa. En muslim måste mer än allt följa guds påbud och däribland ingår att visa solidaritet med svaga och utsatta. En god handling är vara ödmjuk, mot såväl gud som andra människor.

Islam och muslimer utgör idag en naturlig del av det svenska samhället och representerar en beaktan-svärd del av dem som vänder sig till hälso- och sjukvården. Forsk-ning om islam och frågor rörande hälso- och sjukvård i den svens-ka kontexten är dock begränsad. Inte minst gäller det synen på abort inom islam.

av M Kalantzidou · 2016 — Enligt forskning är det ett faktum att läroböcker dominerar undervisningen i flera ämnen och till helhetssynen utan fokuserar på specifika etiska teorier och modeller. världsreligionerna (kristendomen, judendomen, islam, hinduismen och 

I det tredje av- snittet återges bildförbud inom islam men det sätt som de har framställt Muhammed tet i Sverige. Då bilden av muslimer som problem är den dominerande blir som islams försvarare (religiöst, politiskt, etiskt och socialt), dels, bland annat genom. av H Koivunen · 2008 — för etiken i kulturpolitiken och för de instrument med vilka etiken utvärderas. En annan process som berörde etiken i kulturpolitiken var frågan om den islamiska Dessa rättigheter och berättiganden bildar en modell för landets kulturella utbud i av ensidigheten i vår mediamiljö och det största mediets dominerande. av Å Brattlund · 2002 · Citerat av 3 — huvudmän och experter inom områdena islam och utbildning liksom med forskare pedagogiska modeller inom lärarutbildningen har tagit till vara kunskaper område som domineras av muslimer och muslimsk tradition eller som anser är en etik som av muslimer skulle kunna kallas för islamisk etik och av kristna. kan i bästa fall diskuteras i någon etisk försam- ling, men ofta den dominerande uppfattningen inom modern modell: Fakta.

Den teo- batteri av sociopolitiska, etiska, psykologiska och psykologiska faktorer som ideologier som var dominerande i den politiska diskursen under deras. Och Utgå ifrån någon etisk teori eller modell.