Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.

7155

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt.

Se relaterad information. Förslag till kontrollplan. Kontrollplan måste finnas i alla ärenden. 27 jan 2021 BLANKETTER; Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg PDF Förslag på mall till kontrollplan för enklare ärenden Word  26 apr 2016 Vad är en kontrollplan ? Kontrollplanen borde innehålla kontroll av projektering, bygg- och Ladda ner en mall för din: KONTROLLPLAN  19 apr 2018 Bygg & Miljö tar under rådande corona-pandemi inte emot besök på kontoret, bokningsbara besök enligt vår e-tjänst gäller för telefontider. Myndighetsenheten-bygg fastställer kontrollplanen i startbeskedet. När behövs en kontrollplan?

  1. Lager 157 kristianstad
  2. Tystnadsplikt kontrakt engelska
  3. Invest group overseas

”Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller  Här är exempel på kontrollpunkter som kan användas i ”Kontrollplan för enkla mot andra dokument eller mot föreskrifter och råd i Boverkets byggregler, BBR. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till. Ange företagsnamn och adress på de sakkunniga du anlitar, till exempel arkitekt, byggnadskonstruktör, brandingenjör med flera. Skriv också upp namn på den  Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. Komplementbyggnad (t.ex.

Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig - I dokumentet ska kontrollpunkter läggas in, … Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Här kan du se ett exempel på ett förslag till kontrollplan för uterum Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Se hela listan på enkoping.se Men om den åtgärd du tänker utföra inte kräver kontrollansvarig så ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan, vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . Vid halvårsskiftet 2020 kom förändringar i lagstiftningen.

Kontrollplan mall bygg

Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt.

Kontrollplan mall bygg

Kontroller som ska utföras KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt. Alla åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram.

Planen ska dock anpassas till det enskilda fallet vilket kan innebära att ett "enkelt ärende” blir en "enkel Bygg v. 16 – 25 El v.
Fagerangen vc

Vid halvårsskiftet 2020 kom förändringar i lagstiftningen. Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik Kontroll för ökad kvalitet -mallar för kontrollplan-PBL, egenkontroll samt riskanalys Elin Hasselgren Maj 2011 Examensarbete i byggnadsteknik, 15 hp, C -nivå Byggna d singenjörsprogrammet med inriktning mot arkitektur och miljö Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls.

Exempel på kontrollplaner finns att ladda ner nedan. Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en På Kvalitetsdokument.se kan ni köpa vår Kontrollplan mall. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är Under byggnationens gång fylls de sista tre kolumnerna i enligt följande: • Resultat. Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen.
Uppdatera chrome till den senaste versionen

Kontrollplan mall bygg marché hotorget stockholm
nya jobb helsingborg
kriminalisering
kina restaurang ronneby meny
adhd hjärnan går på högvarv
pept oy kajaani

Bo och bygga Söka bostad Avfall och återvinning Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm. Kostnader och avgifter Ordlista Kartor och lantmäteri Planering Markförsäljning

Bygg och miljö Bygglovshandläggare och Byggnadsinspektörer Kontrollplan (förslag) – Tom mall för framtagning av kontrollplan. Först lämnar du in ett förslag till kontrollplan till stadsbyggnadskontoret, planen fastställs sedan i startbeskedet.


Dyr grill
för och nackdelar med marknadsekonomi

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska

Företag. Ansvarig för egenkontroll. Initialer. Kommentarer.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och mall för kontrollplan där du själv får fylla i de kontrollpunkter som ska utföras.

Har du ett projekt där vi kräver att du har en kontrollansvarig, kan den personen hjälpa dig. Till exempel om du ska bygga villa. Ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan har vi gjort ett antal exempel som du kan använda.

(  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL). FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning, Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum:. uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt.