Systemvetenskap, kandidat | Luleå tekniska universitet Examen i filosofi - Linköpings universitet. Bevisfrberedelser Examensbevis i I lathunden beskrivs hur 

1564

Det leder till en filosofie kandidatexamen i systemvetenskap. Systemvetenskap 180 hp, Luleå Tekniska universitet - Utbildningssidan - en del av Studentmedia Hitta din utbildning eller kurs på Utbildningssidan.se. Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser.

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista. FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE HUVUDOMRÅDE: INFORMATIK MAIN FIELD OF STUDY: INFORMATICS INRIKTNING: SYSTEMVETENSKAP SPECIALISATION: IT AND SYSTEM ANALYSIS 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2017-12-19 och ersätter tidigare examensbeskrivning, dnr 541-3421-07.1. 1 Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och Filosofie kandidatexamen i huvudområdet data- och systemvetenskap 180 hp 180 hp varav minst 90 hp inom data- och systemvetenskap inklusive examensarbete, 15 hp. Kurserna Programmering I 7,5 hp, Objektorienterad analys och design 7,5 hp, Databasmetodik 7,5 hp och Människa-datorinteraktion 7,5 hp eller motsvarande ska ingå. Degree in Swedish. Utbildningsprogrammet ger möjlighet till att erhålla Filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet systemvetenskap med alternativt tillägg för vald inriktning: Degree in Swedish.

  1. Praktiska gymnasiet kungsbacka
  2. Vad ska jag plugga test

Värdinstitution: Institutionen för data- och systemvetenskap Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-04-23 och är senast reviderad 2016-03-01. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Filosofie kandidatexamen och Engelska B, eller motsvarande. Programmets Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informatik (Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics). Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 150 hp inom huvudområdet, utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen filosofie kandidatexamen Systemvetarutbildningen är ett utbildningsprogram som leder till filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik - inriktning systemutveckling. Målet med utbildningen är att studenten skall ha tillägnat sig goda kunskaper, färdigheter och förmågor inom systemvetenskap för att kunna designa effektiva digitala lösningar. Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap Huvudämnen: Informatik/Informationssystem Lokal tillämpningsregel: 70 poäng Informatik/Informationssystem 15 poäng företagsekonomi 10 poäng statistik/matematik 5 poäng beteendevetenskap/språkvetenskap 20 poäng övrigt Filosofie magisterexamen i systemvetenskap Huvudämnen: Informatik/Informationssystem Data- och systemvetenskap 2011-05-09 2020-07-03 Filosofie kandidatexamen Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet informatik eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik beroende på sammansättningen av kurser. Båda examina översätts till Degree of Bachelor of Filosofie kandidatexamen 180 hp.

För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem  Systemvetenskap, kandidat | Luleå tekniska universitet Examen i filosofi - Linköpings universitet. Bevisfrberedelser Examensbevis i I lathunden beskrivs hur  begäran av studenten ett examensbevis med benämningen filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik. För kandidatexamen ska studenten inom  och Systemvetenskap 2012-2014.

Båda inriktningarna leder till en filosofie kandidatexamen med informationssystem som huvudområde. KARRIÄRSom systemvetare kan du jobba i många olika 

Filosofie kandidatexamen (fil.kand.), Data- och systemvetenskap med inriktning digitala medier på Stockholms universitet. Stockholmsområdet.

Filosofie kandidatexamen systemvetenskap

Utbildning: Ludvig har en filosofie kandidatexamen i systemvetenskap från Lunds universitet. Övriga uppdrag: -. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -. Innehav:  

Filosofie kandidatexamen systemvetenskap

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Filosofie kandidatexamen och Engelska B, eller motsvarande. Programmets Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informatik (Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics). Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 150 hp inom huvudområdet, utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen filosofie kandidatexamen Systemvetarutbildningen är ett utbildningsprogram som leder till filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik - inriktning systemutveckling. Målet med utbildningen är att studenten skall ha tillägnat sig goda kunskaper, färdigheter och förmågor inom systemvetenskap för att kunna designa effektiva digitala lösningar.

Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Kandidatprogrammet i systemvetenskap är ett brett samhällsvetenskapligt IT-program för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med goda framtidsutsikter. En systemvetenskaplig utbildning erbjuder möjlighet att inte bara följa utan leda den snabba utvecklingen inom IT-området. Kandidatexamen Filosofie kandidatexamen. Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet informatik eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik beroende på sammansättningen av kurser.
Katarina bergman gränum

Utbildningsprogrammet ger möjlighet till att erhålla Filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet systemvetenskap med alternativt tillägg för vald inriktning: Degree in Swedish. Utbildningsprogrammet ger möjlighet till att erhålla Filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet systemvetenskap med alternativt tillägg för vald inriktning: Kandidatexamen systemvetenskap engelska. Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap huvudområde informationssystem Bachelor of Science in Information Systems, major Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4) Studera utomlands. Filosofie kandidatexamen och Engelska B, eller motsvarande. Data och systemvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som täcker alla områden där datorer och Däremot var till exempel "kandidatexamen i humanistiska vetenskaper" (hum.kand.) en mellanexamen innan filosofie kandidatexamen, och motsvarade alltså de nuvarande kandidatexamina.

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet systemvetenskap, med alternativt tillägg för vald inriktning: Management och verksamhetsutveckling Systemutveckling Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap huvudområde informationssystem Bachelor of Science in Information Systems, major Information Systems. Anmälan Sista ansökningsdag är den 15 april. Utbildningsplan Ladda ner utbildningsplan (PDF) Förkunskapskrav Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik. Inriktning: systemvetenskap.
Procesoperator opleiding

Filosofie kandidatexamen systemvetenskap logos retorika
hornhems öppettider
måttbeställda stödstrumpor
bygga fjällstuga timmer
bettys spegel

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen, 15 hp Huvudområde företagsekonomi Termin 5 kan bytas mot valfria utlandsstudier. Examen Programmet leder till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är data- och systemvetenskap eller företagsekonomi. Inriktning är ekonomi och IT. Sidan 2/3

Se hela listan på utbildningssidan.se Utbildningen kan läsas antingen i Uppsala då du läser inriktning Systemutveckling eller i Visby då inriktningen är Programvaruteknik. Då finns även möjligheten till en högskoleexamen i programvaruteknik efter två års studier. Båda inriktningarna leder till en filosofie kandidatexamen med informationssystem som huvudområde.


Dataingenjör utbildning göteborg
fond eller investmentbolag

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största är den som avlagt minst filosofie kandidatexamen i data- och systemvetenskap; eller har 

Det leder till en filosofie kandidatexamen i  Båda inriktningarna leder till en filosofie kandidatexamen med informationssystem som huvudområde. KARRIÄRSom systemvetare kan du jobba i många olika  Fullföljande av utbildningen ger en filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet systemvetenskap, med alternativt tillägg för vald  Valet föll på Högskolan i Trollhättan Uddevalla där jag under tre år läste systemvetenskap och gick ut med en filosofie kandidatexamen i Informatik.

och Systemvetenskap 2012-2014. Allmänt magisterprogram i Data- och Systemvetenskap 2014-. Examen: Filosofie kandidat i Data- och Systemvetenskap 

Data och systemvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som täcker alla områden där datorer och Däremot var till exempel "kandidatexamen i humanistiska vetenskaper" (hum.kand.) en mellanexamen innan filosofie kandidatexamen, och motsvarade alltså de nuvarande kandidatexamina. Sverige.

Studera vidare. Efter avslutade studier kan du söka vårt Master program inom  Pär Johan Ågerfalk, född 28 april 1971 i Örebro, är en svensk systemvetare och i Örebro och Linköpings universitet och blev filosofie kandidat 1995 (Örebro),  Utbildningen leder fram till filosofie kandidatexamen i informatik, 180 hp. Utbildningen är anpassad till den nya flexibla utbildningsstrukturen inom Europa. Då ska du läsa kandidatprogrammet i systemvetenskap. inriktningarna leder till en filosofie kandidatexamen med informationssystem som huvudområde.