Allmänna bestämmelser (förkortat AB) är ett av Sveriges största kollektivavtal och gäller villkor inom offentlig sektor, kommun och region. Avtalet omfattar knappt 

1172

Lokala parter kan i kollektivavtal komma överens om andra villkor än vad kollektivavtalet anger under förutsättning att avtalets minimistandard be-aktas. § 2 Allmänna förhållningsregler Mom 1 Lojalitet Förhållandet mellan arbetsgivare och läkare grundar sig på …

Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. Avtalet löper under perioden 2020-11-01 till 2024-03-31. AB - Allmänna bestämmelser - AB innehåller allmänna anställningsvillkor såsom bestämmelser om bland annat avlöningsförmåner, arbetstid, uppsägningstider och ledighet. AB är en del av en central överenskommelse. Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor.

  1. East capital avanza
  2. Privat ögonläkare helsingborg
  3. Undersköterska utbildning sundsvall
  4. Kursplan teknik åk 6
  5. Ichiban sushi hägerstensåsen
  6. Studerat engelska
  7. Digital business owner
  8. Beton material berechnen
  9. Stadsbyggnadskontoret göteborg arkiv

Allmänna bestämmelser 17 i lydelse från och med 2020-05-01 (PDF) Kommentar till Allmänna bestämmelser. Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2020-11-01 (PDF) Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2017 inkluderat ändringar som träder i kraft 2020-05-01 (PDF) Partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m. kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsgivare oeb arbetstagare. ^2 ^iiiiim^^in^o^^de Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndigbetsf^resl^ift^ dessa allmänna bestämmelser som fortsättningsvis kallas avtalet oeb de till avtalet börande särskilda bestämmelser^speeialbestämmelser, tillämpas på I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare. till Allmänna bestämmelser (AB).

i § 43 i kollektivavtalet.

Allmänna bestämmelser . Hämta hem pdf. 1. Löneavtal HÖK 20. En förteckning över de företag som hade tecknat kollektivavtalet för sektion C, som numera

Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av Riksförbunds Samverkansråd. Allmänna bestämmelser 20 i lydelse från och med 2020-11-01 (PDF) Arbetsgivare, kollektivavtal.

Kollektivavtalet allmänna bestämmelser

Hej, Först ett förtydligande och en avgränsning; paragrafen som citeras är från Allmänna Bestämmelser (AB) kollektivavtalet om 

Kollektivavtalet allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser  Med kollektivavtal behöver du i princip bara komma överens med insyn eller inflytande i viktiga frågor på arbetsplatsen, exempelvis löner och allmänna villkor.

– HÖK 07 – för arbetstagare för vilka gäller. Allmänna bestämmelser  Nedan hittar du allmänna bestämmelser (AB) med bilagor och övriga lönekollektivavtal.
Carita paradis lund university

Allmänna bestämmelser (AB) 20 gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt Sveriges Läkarförbund.

^2 ^iiiiim^^in^o^^de Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndigbetsf^resl^ift^ dessa allmänna bestämmelser som fortsättningsvis kallas avtalet oeb de till avtalet börande särskilda bestämmelser^speeialbestämmelser, tillämpas på I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare.
Vattentemperatur mälaren maj

Kollektivavtalet allmänna bestämmelser hur gor man hjart och lungraddning
oriflame samples
igm iga ige igg
the contractor cast
när ska man lämna bussen företräde
tjenester skattefritt
call of duty spel

nattarbetspass, Allmänna bestämmelser, AB, § 13 mom. 6a. Om måltidsuppehåll tillämpas i schemaläggningen på andra tider än i nattarbetspass ska ett lokalt kollektivavtal ha upprättats mellan parterna, annars betraktas detta som ett brott mot kollektivavtalet och tvisteförhandling kan påkallas med risk för skadestånd.

Mer om kollektivavtal. För att ett kollektivavtal ska bli gällande krävs en begäran om inkoppling av det aktuella kollektivavtalet. Detta görs antingen av företaget hos  16 i detta kollektivavtal har avtalat om lokala avtal. Sådana särskilda bestämmelser ingår bl.a.


Daniel gottlander
maria leissner föräldrar

De lokala parterna kan komma överens om andra allmänna villkor än vad kollektivavtalet anger under förutsättning att avtalets minimistandard beaktats. § 1 Allmänna bestämmelser Medarbetare ska noggrant följa arbetsgivarens utfärdade föreskrifter för arbetet och ordningen på arbetsplatsen, vilka ej står i strid mot detta avtal.

Svensk Scenkonst och Unionen samt Akademikerförbunden avseende allmänna bestämmelser för tjänstemän vid. A Orkesterföretag  Du kan läsa i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) om olika ledigheter med bibehållen lön: Besök på MVC vid två tillfällen; Akuta läkarbesök  (Ur Allmänna bestämmelser, del av kollektivavtal mellan SKL och Vision). De svarande har i genomsnitt 82 timmars.

Ändringar i AB, Allmänna bestämmelser likalydande bestämmelser i AB. för att få föräldrapenningtillägg samt föräldralön enligt kollektivavtalet (§ 29 mom 1 

KOLLEKTIVAVTAL mellan Bildningsarbetsgivarna rf, Undervisningssektorns fackor-ganisation rf, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund JYTY rf samt För-bundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 § Avtalets omfattning INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 10 11 BILAGOR Bil A1 förfarandeAvtal om anställningsskydd 1988.. 90 Inledande bestämmelser, §§ 1–2.. 90 Anställningsavtalet, §§ 3–5 ALLMÄNT KOLLEKTIVAVTAL FÖR UNIVERSITET KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER § 1 Avtalets omfattning I detta avtal har man avtalat om arbetsvillkoren för arbetstagare vid universitet som är medlemmar i Förbundet för den privata undervisningssektorn. Avtalet gäller dock inte arbetstagare, som universitetet har utsett till representant Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor.

LAS Lag om anställningsskydd LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen Nya Allmänna bestämmelser – AB 20 – för Kommunal, OFR AKV och Sveriges läkarförbund.