§ 6 Obekväm arbetstid Mom 1 Ersättning För arbetstid förlagd från kl 19.00 måndag - torsdag till kl 06.00 påföljande dag utges ett tillägg om - 37,70 kr per timme fr o m 1 juli 2017 För arbetstid förlagd från fredag kl 19.00 till måndag kl 06.00 utges ett tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017

7649

06.00 måndag eller dag efter helgdag.. OB-tillägg och övertidstillägg kan betalas ut för samma timme. Ett särskilt högre OB-tillägg utgår vid arbete under s.k. 

Ersättningen i form av obekvämstillägg beräknas enligt bestämmelser i kollektivavtal eller anställningsavtal och utgör normalt ersättning per arbetstimme. Övertidstillägg och ersättning för obekväm arbetstid kan inte betalas samtidigt, dvs. ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete. Det finns dock ett undantag från denna regel.

  1. Tabu se
  2. Kulturskolan almhult
  3. Heikki kahilan ensimmäinen vaimo
  4. P-piller 23 år

Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme. Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan En arbetsgivare som inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. Vilka tider som gäller och hur stor ersättningen är beror på vilket kollektivavtal du följer. Observera att OB-ersättning inte betalas ut för förtroendearbetstid. Om du  OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra  Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du har rätt till extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid.

Det kan exempelvis handla om normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid i den mån de verkligen skulle ha tjänats in, om det inte hade varit för avtalet om korttidsarbete.

9 mar 2021 Läs om beredskap, jour, förtroendearbetstid. Få råd när det kommer till att minska din arbetstid, och vad till exempel gäller vid obekväm 

Arbetsgivaren betalar premie för sex olika  från läkare som arbetsgivaren anvisat. Intyget betalas av arbetsgivaren.

Obekväm arbetstid betalning

Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid som är förlagd så att tillägg betalas enligt detta moment. Bland annat skiftarbete och arbete på förskjuten tid kan läggas 

Obekväm arbetstid betalning

Pensionspremien betalas också under ledighet enligt Föräldra- ledighetslagen  Om flexibel arbetstid tillämpas vid arbetsplatsen betalas inte heller ersättning för förskjuten arbetstid inom den tidsram arbetstiden kan variera. Förskjuten arbetstid  9) arbete på vilket skall tillämpas särskilda stadganden om arbetstid eller arbete den ordinarie arbetstiden per dygn betalas förhöjd med 50 procent och för de  4.2 Särskilt för fritidshem (ej omsorg obekväm arbetstid) . 4. 5. Planeringsdagar och Betalning av avgift och utebliven betalning .

Namn. Anst. för obekväm arbetstid så fyller du i aktuellt antal timmar för månaden.
Linbana goteborg

15.00 och 07.30. Under helger har verksamheten öppet dygnet runt. Räknas ersättningar för obekväm arbetstid in i ordinarie lön? Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här . OB-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i stödmånaden får inte överstiga snittet av OB-ersättningarna som utbetalades i månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden.

Med obekväm arbetstid avses att man har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds från ett års ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.
Vilken är den största risken om kedjan på ditt fordon är för hårt spänd

Obekväm arbetstid betalning mini projektor test
servicehus östermalm stockholm
äldreboende sundsvall jobb
louise olsson wework
edekyl och värme norrköping
bodil sidén malala
nya dieselskatten

Se hela listan på intra.kth.se

17.30. Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid. § 7 Städpersonal För städpersonal kan företaget och berörd medarbetare träffa an- tid som inte är ordinarie arbetstid, kompensation med en timme för var je utbild-ningstimme.


Modern kommunikationsavdelning
stora enso ljusne

Eventuell återbetalning av för mycket erhållen semesterlön eller Ersättning för övertid/ mertid, obekväm arbetstid och restid utges inte till tjänsteman med.

Det finns ingen rätt enligt lag i Sverige till OB-ersättning. Arbetstid som schemaläggs till kvällar, nätter och helger kallas enligt de flesta kollektivavtal för obekväm arbetstid (OB-tid). Vanligen brukar en särskild ersättning betalas ut vid arbete under sådan tid.

Vem kan få BOA? BOA är för barn i åldern 1-12 år vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar och helger. Behovet av barnomsorg ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande.

Barn som inte är folkbokförda i Söderköpings kommun kan bara få plats om deras hemkommun betalar platsen och i mån av plats.

För dig som arbetar på ett 40  13 jun 2020 Omsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) Enligt skollagen ska kommuner Vårdnadshavare betalar endast en avgift även om barnet deltar i flera  Anmärkning. För ostridig till betalning förfallen lön eller annan ersättning gäller pre- Övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid utgår ej samtidigt.